generalforsamling 2017

Viby Sj Tennisklub


Bestyrelsens beretning - 2017

Viby Sjælland Tennisklub


Generelt:

Sidste sæson har været historisk for klubben, mere om det senere.


Igen har der fra sæson start og til slutningen i oktober generelt været god plads på banerne, på trods af, at vores hold under SLTU har haft fuldt program.


Desværre kan begrundelsen for den gode plads findes i antallet af medlemmer i klubben, som desværre ikke er stigende. Igen blive den største udfordring i den kommende sæson bliver at tiltrække og fastholde nye medlemmer. VI fik 4 – 5 nye medlemmer, som vi håber at kunne fastholde i den kommende sæson. 


Et lyspunkt er holdet for ”store” juniorer, som har haft en tilgang af spillere igangsat af et samarbejde med skolerne, hvor medlemmer har frivilligt stillet op til at yde en træner indsats.


Vore baner har været et andet lyspunkt. De var rigtigt gode i 2016. Det blev værdsat både af klubbens egne medlemmer og af besøgende fra andre klubber, som udtrykte stor tilfredshed med at afvikle turneringskampe hos os. Banernes gode tilstand skyldes ikke mindst at Finn Hansen gennem foråret, brugte flere timer på adskillige aftener på manuelt at gennemvande banerne.


Økonomien i klubben må betegnes som tilfredsstillende i den forgangne sæson.


Bestyrelsen har indstillet en vedtægtsændring til kontingent for at imødegå gebyr for anvendelse af Viby Idrætscenter.


Træning:

Træningen mandag aften har haft et pænt fremmøde, men der er fortsat plads til interesserede. Medlemmerne skal ikke holde sig tilbage fra fremmøde af frygt for ikke at have det tilstrækkelige niveau, der er plads til alle. Træningen/spillet vil altid blive sammensat under hensyn til de fremmødtes niveau.

Bestyrelsen håber at der igen kan tilbydes særlig træning til begyndere og let øvede i den kommende sæson.

Sæsonen har også budt på træning arrangeret selvstændigt af medlemmer, hvilket har bestyrelsens fulde opbakning. Alle initiativer som fremmer tennis spillet fra medlemmerne er velkommen.

Beretning fra klubbens hold

I beretningen har de enkelte hold/grupperinger i klubben selv skrevet en kort beretning.


+60

Endnu et år er gået, hvor 60+ tennis har spillet to gange om ugen i sommerperioden.


Vi har været 18 spillere der mødtes tirsdag og torsdag kl. 9 og spillede til kl. 11.

Om tirsdagen har vi drukket kaffe og spist oste/pølsemad bagefter.

Vi har også – både før og efter sommerferien – haft fornøjelsen af, at få forbedret vores slag ved anvisninger fra en kompetent spiller fra klubben. Det har været rigtig godt.

Det er ikke alle som har været med, da det var på en anden dag end den, hvor vi har spillet de sidste mange år og nogen kunne ikke komme tre dage om ugen.


I indeværende sæson 2016/17 er vi 14 spillere der spiller i hallerne.

Vi har tid i hallen fra kl. 9.30 – 11.30 om tirsdagen og kl. 10 – 12 om torsdagen.

De fleste af os spiller begge dage, men ikke alle om torsdagen.

Da der kun er 8 der kan spille ad gangen, bliver der lavet mødeliste, således, at 8 kommer og spiller uafbrudt ½ time før resten møder op om tirsdagen.

Kaffelisten går på omgang, og som regel er der småkager til.


Vi har venskabskampe mod Tune. Forår og efterår. Skiftevis her og der.

Selvfølgelig spiser vi noget god mad efter kampene.


Denne sæson har et 60+ hold spillet turnering i DGI`s regi. Holdet består af 2 damer og 2 herrer.


I år har vi spillet mod Solrød, Havdrup og Tune.


Hvis der er nogle 60+ spillere der ønsker at danne et hold, så kan vi oprette et mere.

Det kunne også være et rent herrehold.


I efteråret holdt vi en fest som afslutning på sommerspillet, hvor de fleste deltog med 

deres bedre halvdel. Som juleafslutning spiste vi sammen efter sidste spilledag inden den 24.12.


Hvis der er spillere i aldersgruppen 60 til ? år, der har en drøm om at spille tennis, så kom frem med ønsket, så vil tennisklubbens bestyrelse finde en tid til spillet og også komme og give nogle instruktioner om selve spillet.


Juniorer:

Juniorspillerne er fortsat delt i to grupper. De ”små” og de ”store”. Desværre er gruppen af små spillere, som hænger ved ikke særlig stor. Tennis er et svært spil at komme i gang med og det er navnlig blandt de yngste, at det spiller en større rolle. Set på antallet af børn, som har været til med til træning har der været et acceptabelt antal. Men det er svært at fastholde de yngste.


Til gengæld er der sket en vækst i antallet af ”store” juniorer igangsat af et samarbejde med skolerne. Vi havde glæden af at et par kompetence seniorer stillede op som frivillige træner, således at juniorerne kunne træne et antal gange direkte efter skoletid før sommerferien. Efter sommerferien var nogle af dem som valgt at fortsætte. Desuden startede det yderligere 4 juniorer.


Hvis det er muligt at finde en eller flere frivillige, som kan og vil agere træner indenfor normal skoletid, vil vi forsøge med et nyt samarbejde med skolerne i det nære Viby område i før sommerferien.


Senior holdene:

Senior Herrehold:

Vores Senior Herrehold spiller i Serie 5. Næsten alle kampe blev afviklet og med undtagelse af et enkelt. Modstanderen ønskede ikke at flyttet tidspunktet fra sent lørdag eftermiddag til lørdag formiddag. Ellers blev der afviklet nogle gode og lige kampe.  


Motionisthold 1:  

Først og fremmest en tak for en god kampsæson, hvor var det sociale samvær, der var i højsædet. Alle kampene blev afviklet på en god og sober måde. Vi mødte søde og rare modstandere, som værdsatte vores kampniveau.


Det er klart at selve stillingsresultatet kunne klart blive bedre. Udfordringen er stor, så det vil hele holdet arbejde konstruktivt på.

Holdet glæder sig til en ny sæson i 2017.


Motionisthold  2:

Motionistholdet Viby Sj 2 vandt puljespillet i sin kategori mod hold fra Roskilde, Ringsted, Køge, Greve, Brøndby, Havdrup og Hedehusene. Holdet vandt alle sine kampe. Semifinalen blev afviklet i Viby, hvor vi vandt i en tæt kamp over et hold fra Hedehusene.

Finalekampen blev afviklet søndag 4. september på en vejrmæssigt noget ugunstig dag, idet det småregnede i Hillerød, hvor kampen blev spillet. Men det forhindrede ikke vores hold i ved endnu en tæt kamp at tilkæmpe sig sejren og dermed hjemtage pokalen i sin kategori i denne SLTU turnering.


Viby Sj 2 holdet har en gang tidligere spillet sig i finalen, nemlig i 2013, men måtte dengang nøjes med den lille “sølv” pokal, da holdet fra Albertslund vandt med 4-2.


Det er således første gang i klubbens historie, et turneringshold fra vores tennisklub hjemtager en pokal som finalevinder.


Klubmesterskaberne:

Klubmesterskaberne for 2016 blev som sædvanlig afholdt med godt humør og rigtig mange gode kampe.


Klubmesterskab 2016:


MD - Nr.1 Vibeke / Stig

         Nr.2  Helle / Søren


HD - Nr.1 Finn / Stig

        Nr.2 Henning / Micki


HS - Nr.1 Stig

        Nr.2 Henning

       

I den kommende sæson:

For klubben generelt, gælder det om at sikre tilgangen og fastholdelse af nye spillere, der kan sikre liv på banerne og fornyelsen på holdene.


Derfor vil bestyrelsen være åben for tilmelding af nye hold, primært hos DGI. Om betaling for holdene skal foretages af hold deltagerne skal den nye bestyrelse vurderer.


Sluttelig ønskes alle medlemmer en masse fornøjelige timer på tennisbanerne.


Viby Sjælland Tennisklub

Februar 2017

Bestyrelsen

ved formand

Henning Dinsen