Reservation af baner


Viby Sj Tennisklub

Reservation af baner


Bane reserveres med brikken med medlemsnummer på reservationstavlen i klubhuset.


Der skal benyttes mindst to brikker, og man må kun anvende eget nummer.


Reservation kan ske indtil 6 dage forud. Det vil sige at man for eksempel om mandagen kan reservere til og med den følgende lørdag. Bestyrelsen forbeholder sig ret til at fjerne brikker, der er placeret længere forud.


Man skal fjerne sin brik efter endt spil.


Bliver man forhindret i at benytte sin reservation, skal man fjerne sine brik.


Retten til en reserveret bane fortabes, hvis ikke begge spillere har taget banen i brug

senest 10 min. efter det reserveret tidspunkt er startet.


Bestyrelsen kan i særlige tilfælde disponere over reserverede baner til for eksempel

udsatte turneringskampe. Bestyrelsen vil i disse tilfælde, såfremt det er muligt, give de

pågældende besked.


Bane 1 og 2 reserveres for en time ad gangen. Bane 3 kan kun reserveres for 1½ time ad

gangen, uanset om man spiller single eller double.


Banereservation til klubaktiviteter og turneringer

Bestyrelsen kan reservere baner til øremærkede aktiviteter tidligere end 6 dage før og evt. med permanent effekt med særlige "klubbrikker".


Det gælder for eksempel mandagstræningen, 60+ spillet tirsdag og torsdag samt holdturneringskampe.


Desuden kan det dreje sig om enkeltstående begivenheder såsom baneåbning, Tennissportens Dag eller Mix Max miniturneringer.

Tennis er en sjov måde at få masser af motion, frisk luft og socialt samvær

Medlemsnummeret anvendes til banereservationPurus vitae dolor ut eu - Urna pulvinar suspendisse