generalforsamling 2019


Viby Sj Tennisklub

Ordinær generalforsamling

Tirsdag, den 19. Marts 2019 kl. 19:15

Dåstrup hallenDagsorden:


1. Valg af dirigent og referent


2. Bestyrelsens beretning


3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse samt budget for det kommende år til orientering


4. Fastsættelse af kontingent

    Bestyrelsen foreslår uændret kontingent: 

    Sommerkontingent, seniorer DKK 800 plus DKK 300 for holdspillere.

    Sommerkontingent, 60+       DKK 600.

    Vinterkontingent beregnes på halleje til Roskilde Kommune af aktuelt timeforbrug.


5. Behandling af indkomne forslag

    Forslag om at 60+ må anvende udendørsbaner søn- og helligdage


6. Valg af Kasserer

    Edith Mørkedal, modtager genvalg.


7. Valg af den øvrige bestyrelse

    På valg er:

   Ole Jørgensen, modtager genvalg.

   Søren Lorentzen, modtager genvalg.


8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

    Nis Schmidt, modtager genvalg 

    Finn Hansen, modtager genvalg


9.  Valg til Viby Idrætsforenings repræsentantskabsmøde

 

10. Valg af årets spiller


11. Eventuelt


Viby Sj Tennisklub, 9. Marts 2019===================================================================================