Banepleje

Viby Sj Tennis- og Padelklub

Banepleje

Vedligeholdelse og brug af grusbaner i det daglige

Banefejningen er en meget væsentlig del af den løbende vedligeholdelse af banerne til fælles gavn og glæde, idet små grusbunker, småskrammer og småhuller udjævnes, overfladen jævnes og plejes.


Banen fejes altid efter brug. Der fejes ud til ½ meter fra hegnet.

 

Fodaftryk rettes ud. Kraftige afsæt kan give små tuer i gruset. Glat dem ud med foden efterhånden, så "månelandskaber" undgås.

 

Gummiskraberen anvendes når banen er ujævn. Det er ikke altid nok kun at feje banen med fejenet efter brug. Ujævnheder, der ikke rettes op, giver “månelandskaber".

OBS: Gummiskraberen skal trækkes, IKKE skubbes.


Banerne vandes når de er tørre. Det er godt for både banen og din egen sikkerhed.


Der må ikke spilles på våde baner. Hvis der er vandpytter på banen, må der ikke spilles. Det  samme gælder, hvis der med små stamp med skoen fremkommer en fugtig plet i gruset.


Spil på våde baner ødelægger banen og medfører, at "nogen" skal bruge mange timer på

reparation. Desuden er det direkte farligt at spille på våde, glatte baner.

          

Det er ikke tilladt at feje/skrabe synligt vand af banen eller at hælde grus på.

          

Kun de af klubben "autoriserede" banefolk må komme grus på banerne.


Linier fejes IKKE efter spil.      Banefejning

     

      ℹ️ Banen fejes hver eneste

            gang efter brug


      ℹ️  Hele banen fejes, helt ud

       til ½ m fra hegnet