generalforsamling 2021


DAGSORDEN


Viby Sj Tennisklub

Ordinær generalforsamling

(grundet Corona er tidspunktet ikke flg. Vedtægter) 


Torsdag, den 24. juni 2021 kl. 18:00 

Klubhuset ved banerne 


Dagsorden:


  1. Valg af dirigent og referent


    2. Bestyrelsens beretning


    3.Forelæggelse af regnskab til godkendelse samt budget for det kommende år til orientering


    4.Fastsættelse af kontingent

       Bestyrelsen foreslår uændret kontingent: 


    5. Behandling af indkomne forslag

        Der er ikke indkommet forslag


    6.Valg af Kasser

        Edith Mørkedal, modtager genvalg.


     7. Valg af den øvrige bestyrelse

         På valg er:

         Ole Jørgensen, modtager genvalg.

         Søren Lorentzen, modtager genvalg.


      8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

          Nis Schmidt, modtager genvalg 

          Finn Hansen, modtager genvalg


     9.  Valg til Viby Idrætsforenings repræsentantskabsmøde

 

     10. Valg af årets spiller

           (Grundet den ekstraordinære situation med Corona gennemføres punktet ikke).  


     11. Eventuelt


      Viby Sj Tennisklub, 15. juni 2021


<<<<<<<<<< slut >>>>>>>>>>
REFERAT

Viby Sj. Tennis klub                                                                                                                     

torsdag d.24.juni 2021Referat :

Punkt 1 - Valg af dirigent og referent 

Deltagere, - 7 fremmødte ( incl.3 fra bestyrelsen )

Jytte Andersen blev valgt til dirigent, - Søren Lorentzen til referent


Punkt 2 - Bestyrelsens beretning

Ordet blev givet til Henning Dinsen.
Se separat dokument nedenfor.


Punkt 3 – Forelæggelse af regnskab til godkendelse samt budget for det kommende år til orientering 

Regnskabet blev fremlagt af Edith Mørkedal og godkendt


Punkt 4 – Fastlæggelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, dette godkendt


Punkt 5 – Behandling af indkommende forslag

Der var ikke indkommet nogle forslag til behandling


Punkt 6 – Valg af kasser

Kasseren Edith Mørkedal blev genvalgt for en ny 2-årig periode


Punkt 7 – Valg af øvrige bestyrelse

Ole Jørgensen og Søren Lorentzen blev begge genvalgt for en ny 2-årig periode


Punkt 8 - Valg af suppleanter

Begge suppleanter blev genvalgt, - Nis Schmidt og Finn Hansen


Punkt 9 – Valg til Viby Idrætrforenings repræsentantskabsmøde

Valg til Viby Idrætsforenings repræsentantskabsmøde – Henning Dinesen


Punkt 10 – Valg af årets spiller

Årets spiller ikke valgt p.g.a. Covid-19


Punkt 11- Eventuelt

Paddel tennis,  - der arbejdes på at der anlægges en sådan-


Hallen lukket i skolernes ferie når indendørs sæson er i gang, - der undersøges om det kan være rigtigt.


Ønske om nye bænke på banerne frem for stole.


Mødet sluttede Kl.19.00


<<<<<<<<<< slut >>>>>>>>>>


Bestyrelsens beretning - 2021

Viby Sjælland Tennisklub


Generelt:


Denne beretning burde havde været fremlagt i marts måned på vores ordinære generalforsamling for at følge vores vedtægter. Desværre skete det heller ikke i år. Vi ved alle hvorfor. Corona lukningen stoppede også vores tennis træning i Viby Idrætscenter fordi hallerne blev lukket af Roskilde kommune.


Bestyrelsen holdt efter bedste evne kontaktet til hinanden og udsendte opdateringer og til medlemmerne i klubben. Baneåbningen forløb med stort fremmøde. Vores medlemmer havde alle set frem til at svinge ketsjeren igen.


Vi har oplevet en mindre medlemsfremgang også i starten af denne sæson, men der er stadig god plads til flere medlemmer. 


Igen kan der i beretningen stå at banerne i 2020 (og 2021 indtil nu) har været rigtigt gode.


Det blev værdsat både af klubbens egne medlemmer og af besøgende fra andre klubber. Banernes gode tilstand skyldes ikke mindst en stor indsats af nogle dedikerede medlemmer af klubben. 


I samarbejde med VIF og RIO er det sendt et oplæg til etablering af en Paddel tennisbane der hvor slagmuren er placeret. Tilbuddet er udarbejdet af A-SPORT A/S på etableringen af en bane med lys. Oplægget indeholder desuden en nedtagning af slagmuren. Det bliver interessant og se om kommunen vil investere i en ny idrætsfacilitet, her i et år med kommunalvalg. I givet fald bliver det den første kommunale Paddel tennisbane i Roskilde kommune. De eksisterende baner er alle private.   


Økonomien i klubben må betegnes som tilfredsstillende i den forgangne sæson.+60


Året er gået på en noget anderledes måde, men da vi endelig kom på banerne, har vi nydt hinandens selskab og haft nogle rigtige hyggelige stunder. 

Kaffebordet er heldigvis tilbage da restriktionerne tillod det og vi ser frem til at resten af sommeren og vintersæsonen ikke bliver påvirket af restriktioner.

Vi forsøgte med en invitation til badmintonspillere, om at prøve at svinge en

større ketsjer, end de er vant til. Måske ville det have interesse, fordi badminton stadig var nedlukket som en indendørs aktivitet, hvor vi kunne spille på tennisbanerne. Men desværre vandt det ikke gehør. Kun en enkelt var interesseret.Holdene


Senior Herrehold:


Desværre har vi ikke haft et Senior Herrehold primært grundet regler fra SLTU som afskar at spillere kunne spille på både motionistholdig og et herrehold.

 

1. Motionisthold - 1:  


Først og fremmest en tak for en god kampsæson, hvor var det sociale samvær, der var i højsædet. Alle kampene blev afviklet på en god og sober måde. Vi mødte søde og rare modstandere, som værdsatte vores kampniveau.


Det er klart at selve stillingsresultatet kunne klart blive bedre. Udfordringen er stor, så det vil hele holdet arbejde konstruktivt på.


Holdet er startet på 2021 sæsonen, hvor holdet fortsætter med de samme takter. 


2. Motionisthold - 2:


Viby Sj 2 motionistholdet blev godt placeret i sidste sæson og her midt på sæsonen ligger vi i toppen af rækken, men har et par meget svære kampe i udsigt i den sidste halvdel af sæsonen.


Efterskrift: 

Hermed slutstillingen i årets motionistturnering: Flot tredjeplads i tæt løb med Køge om 2. pladsen. Der var en - næsten teoretisk - chance for at indhente de manglende point ift Køge på falderebet i den sidste kamp. Det krævede “bare”, at Karslunde skulle udraderes - vi skulle rydde bordet. Men den var de ikke med på, omend vort hold kæmpede bravt til stregen i tætte super tie breaks.


Jeg synes det er godt gået, at vores lille klub i den grad er i stand til at matche store klubber i kampen om topplaceringer. Med i tæt top 3 som skilte sig ud fra de øvrige hold i gruppen.Klubmesterskaberne:


Klubmesterskaberne for 2020 blev som sædvanlig afholdt med godt humør og rigtig mange gode kampe. 

    


I denne ny igangværende sæson:


For klubben generelt, gælder det om at sikre tilgangen og fastholdelse af nye spillere, der kan sikre liv på banerne og fornyelsen på holdene. 


Sluttelig ønskes alle medlemmer en masse fornøjelige timer på tennisbanerne. 


Viby Sjælland Tennisklub

Juli 2021

Bestyrelsen

ved formand

Henning Dinsen


<<<<<<<<<< SLUT >>>>>>>>>>