Indmeldelse og kontingent

Viby Sj Tennisklub


Indmeldelse og kontingenter


Indmeldelse sker ved henvendelse til klubbens kasserer:

Edith Mørkedal

Margrethevej 1

4130 Viby Sj.       

Tlf 40 53 33 20

Mail: info@vibysjtennis.dk


Indmeldelse kan også ske ved ved at udskrive og udfylde tilmeldingsblanketten, hvorefter den sendes, afleveres eller mailes til klubbens kasserer. Hvis du mailer, så husk blanketten skal scannes, for at vi får din underskrift med.


Kontingenter er for sæson 2020 følgendeSenior:        800,- sommerkontingent 1)

                   vinterkontinget 2)


60+:             600,- sommerkontingent 3)

                                       vinterkontingent 4)


          Juniorer.     400,- sommerkontingent1) Spillere, der ønsker at deltage på hold, opkræves en brugerbetaling på ca. 300,- som bidrag til

    tilmeldingsgebyrer, bolde og let forplejning ved hjemmekampe.

2) Pris på vinterkontingent afhænger af timeforbrug, samt hvad Roskilde Kommune opkræver

    for leje af hal. Prisen for 2 timer om ugen med xx tilmeldte spillere er i 2020/21 (beregnes i oktober)

3) Det er muligt at spille til kl. 14 på alle hverdage.

4) Pris på vinterkontingent afhænger af timeforbrug, samt hvad Roskilde Kommune opkræver

    for leje af hal. Prisen for 4 timer om ugen med xx  tilmeldte spillere er i 2020/21 (beregnes i oktober)


Sommerkontingent dækker perioden medio april til medio oktober på det udendørs baneanlæg.

Vinterkontingent dækker perioden medio oktober til medio april i hallerne i Viby Sj Idrætscenter.